fbpx
Hore

Ako sa stať opatrovateľkou?

Ak uvažujete nad prácou opatrovateľky, určite vám v hlave víria mnohé z nasledovných otázok. Odpovede na ne vám pomôžu rozhodnúť sa, či máte na opatrovanie predpoklady, čo všetko táto práca vyžaduje a ako sa na ňu pripraviť.

1. Mám na túto prácu fyzické a psychické predpoklady?

Opatrovateľka musí byť v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii. Po fyzickej stránke musí byť zdatná, aby zvládla manipuláciu s pacientom, zabezpečila jeho potreby a starostlivosť o domácnosť (rozsah týchto činností závisí od konkrétnej pracovnej ponuky). Opatrovateľka musí byť zároveň psychicky vyrovnaná, musí sa vedieť rýchlo aklimatizovať na nové prostredie. Do úvahy treba vziať aj to, ako dokáže zvládať odlúčenie od rodiny a priateľov na dlhšie časové obdobie.

2. Mám potrebné povahové vlastnosti?

Práca opatrovateľky vyžaduje zodpovednú a spoľahlivú osobnosť, ktorá problémy nerieši unáhlene a namiesto konfliktov sa snaží hľadať riešenia. Veľmi dôležitá je empatia, priateľská a komunikatívna povaha. Mimoriadne dôležitou vlastnosťou je trpezlivosť, keďže seniori bývajú náladovejší, zábudlivejší a pomalší ako ľudia v produktívnom veku.

3. Musím mať prax a absolvovať špeciálny kurz?

Opatrovateľkou sa môžete stať, aj keď nemáte žiadne skúsenosti, najmä vtedy, ak vás práca skutočne baví a máte na ňu predpoklady. Opatrovanie sa môžete naučiť aj postupne priamo na mieste najskôr na menej náročnej pozícii pri klientovi, ktorý nevyžaduje veľa opatery. Absolvovanie opatrovateľských a iných kurzov je, samozrejme, výhodou, pretože budete vedieť čo vás čaká.

4. Aká musí byť moja znalosť nemčiny?

Základom práce opatrovateľky je komunikácia so seniorom. Z toho vyplýva, že znalosť nemčiny musí byť na komunikatívnej úrovni. Nie je dôležité, aby ste hovorili bezchybne, ale aby ste v rozprávaní nemali zábrany a opatrovaná osoba vám dokázala porozumieť. Znalosť jazyka je tiež nevyhnutná pri akútnych prípadoch, kedy je potrebné zavolať lekársku pomoc a lekárovi vysvetliť, čo sa stalo. Ak sa na aktívnu komunikáciu necítite, riešením je absolvovanie nemeckého kurzu.

5. Som ochotná sa zlepšovať a vzdelávať?

Neustále vzdelávanie a dopĺňanie vedomostí je dôležité pre každý druh práce. Ako opatrovateľka by ste sa mali snažiť stále zlepšovať, či už ide o základné vedomosti o najčastejších zdravotných problémoch a liekoch, poskytnutie prvej pomoci, alebo napredovanie v nemeckom jazyku. Čím viac vedomostí a skúseností budete mať, tým lepšiu pracovnú ponuku získate. S nárastom profesionality stúpa aj finančné ohodnotenie.

6. Je táto práca pre mňa aj poslaním?

Motivovať k práci opatrovateľky by vás nemal len zárobok. Finančná stránka je, samozrejme, tiež dôležitá, ale ak opatrovateľku k vykonávaniu tejto práce nevedie nič iné, nebude šťastná ani ona, ani opatrovaná osoba. Zmyslom opatrovania je pomáhať seniorom žiť kvalitný a plnohodnotný život aj napriek chorobám a ďalším obmedzeniam. Ide o namáhavú, ale mimoriadne záslužnú prácu, ktorá je dôležitá pre celú spoločnosť.

Ak sa po absolvovaní všetkých otázok chcete aj naďalej stať opatrovateľkou, ostáva vám už len jediné – nájsť si spoľahlivú a overenú agentúru. Zaregistrujte sa v Solid Care hneď teraz a získajte vysnívanú prácu. Ponúkame na výber z množstva pracovných ponúk, poradíme vám a poskytneme všetky potrebné informácie.