fbpx
Hore
Alexander G.

Dovoľte mi touto cestou úprimne sa vám poďakovať za doterajšie služby a zabezpečovanie pracovných pozícií  pre asistenčné služby a starostlivosť o seniorov v Spolkovej republike Nemecko.
Pre vašu agentúru pracujem viac ako rok a našu vzájomnú spoluprácu by som vyhodnotil nasledovne:
– výborná komunikácia so zamestnancom na pracovisku,
– dobrá spolupráca a organizácia nasadení s nemeckým partnerom – agentúrou,
– aktívne vyhľadávanie vhodnej pozície, klienta na základe predstáv uchádzača,
– excelentná snaha čo najlepšie pracovníka za dobrú prácu odmeniť,
– korektné  a operatívne riešenie prípadných ťažkosti a problémov s klientom a na pracovisku,
– dobrá organizácia dopravy pracovníka na miesto výkonu práce a späť na domácu adresu,
– vždy, včasné poukazovanie výplat,
– nepretržite nasadenie, dostupnosť a operatíva .

Pokiaľ viem a chcem hodnotiť prácu celého kolektívu, hodnotím ju známkou  v ý b o r n á.

 


Späť na najčastejšie kladené otázky