fbpx
Hore

10 otázok o poruche reči

Poruchy reči sú u seniorov pomerne časté a môžu vo veľkej miere narušiť komunikáciu s ostatnými ľuďmi. Často sa stáva, že seniorovi ťažko rozumie nielen opatrovateľka, ale aj jeho vlastná rodina. 

Čo je porucha reči?

Problémy s komunikáciou sú v lekárskych kruhoch známe pod pojmom afázia. Za afáziu považujeme nielen poruchu reči, ale aj poruchu pojmového myslenia a neschopnosť používať alebo (dostatočne rýchlo) pochopiť slová.

Ako porucha reči vzniká?

Porucha reči je výsledkom poškodenia časti mozgu, v ktorej je uložené centrum reči. Najčastejšie k nej dochádza prekonaním cievnej mozgovej príhody alebo úrazom. Poruchy reči môžu nastať aj vtedy, ak je senior sociálne izolovaný a nemá sa s kým porozprávať. Postupom času sa zužuje jeho slovná zásoba, zabúda slová a je pre neho čoraz ťažšie vyjadriť, čo vlastne chce.

Ako sa porucha reči prejavuje?

Poruchy reči sa prejavujú podľa toho, ktorá časť mozgu je poškodená. Poškodenie oblasti frontálneho laloka spôsobuje, že senior rozumie reči, ale nedokáže rozprávať. Poškodením inej časti mozgu, známej ako Wernického oblasť, senior dokáže rozprávať plynule, ale má problémy s pochopením reči druhých ľudí. Rozsiahle poškodenia viacerých mozgových častí majú za následok trvalé a ťažké poruchy v dorozumievaní, kedy senior nedokáže rozprávať a ani porozumieť ostatným ľuďom.

 Fotografie pomáhajú rečovému tréningu.

Akú starostlivosť si porucha reči vyžaduje?

Najdôležitejšia je veľká trpezlivosť a intenzívny tréning. Tréningové materiály a pomôcky sa snažte prispôsobiť seniorovi podľa toho, o čo sa zaujíma. Pri rečovom tréningu používajte čo najviac podkladov, ktoré pozná z bežného života napr. fotky členov rodiny, známym vecí a miest. Zapojenie obrazových materiálov a ich prepojenie s pojmami veľmi napomáha.

Aké dôsledky a obmedzenia má porucha reči na život seniora?

V prípade straty reči kvôli mozgovej príhode rozsah dôsledkov závisí od rozsahu poškodenia mozgu. V mnohých prípadoch sa senior musí veľa vecí učiť odznovu vrátanie rozprávania a písania. Značne poškodená býva pamäť, s čím súvisia problémy s priraďovaním slov k pojmom a veciam. Senior teda presne vie, čo chce povedať, ale nevie si spomenúť na správne slová. Pokiaľ môže, snaží sa slová nahradiť mimikou a gestikuláciou. Funkcie pamäte sa však kvôli mozgovej príhode zhoršili aj v zapamätávaní nových vecí. Ak teda seniorovi poviete slovo, ktoré mal na mysli, o hodinu si naň opäť nebude vedieť spomenúť. Opatrovateľka sa ľahko dokáže vcítiť do jeho kože, ak si predstaví, aký je to pocit, keď chce niečo povedať po nemecky, ale napadajú jej len slovenské slová.

Ako zmierniť alebo odstrániť dôsledky a obmedzenia?

Dôsledky a obmedzenia poruchy reči sa dajú odstrániť len intenzívnym rečovým tréningom. Pri ťažkých poruchách reči používame na začiatku alternatívnu komunikáciu, pri ktorej využívame posunky, obrazové symboly a komunikačné tabuľky, ktoré seniorovi uľahčia komunikáciu s okolím.

 Slovné hry, ako napríklad Scrabble pomáhajú obnoviť slovnú zásobu.

Ako tráviť voľný čas?

Užitočné sú pravidelné rozhovory so seniorom na témy, ktoré ho zaujímajú. Cibriť slovnú zásobu sa dá aj čítaním kníh, lúštením krížoviek, pozeraním súťažných vedomostných programov v televízii, hádankami a ďalšími slovnými hrami.

Čo robiť?

Seniorovi by sa okrem opatrovateľky mali venovať aj ostatní členovia domácnosti. Je potrebné nájsť si čas a aj keď to pôjde ťažko, treba sa snažiť so seniorom porozprávať a pomôcť mu rozvíjať komunikačné zručnosti. Sociálna izolácia celkový stav len zhorší. Seniorovi treba zabezpečiť dostatok podnetov, treba ho motivovať a chváliť za pokroky. Tým ho udržíte v psychickej pohode, ktorá zabraňuje depresii a rezignácii.

Čo nerobiť?

Majte na pamäti, že netrpezlivosťou a nervozitou nikdy nič nezískate. Chápavý a trpezlivý prístup je mimoriadne dôležitý. Seniora nenúťte čítať šlabikáre alebo knihy pre deti. Aj keď má veľké problémy s rečou, ide o dospelého človeka. Čítanie z takýchto materiálov môže byť ponižujúce, a preto vyberajte adekvátne texty a obrázky blízke jeho záujmom.

Aké špeciálne pomôcky používať?

Ako špeciálne pomôcky pri rečovom tréningu používajte fotografie členov rodiny a známych miest, obrázky v časopisoch a knihách, slovné a spoločenské hry zamerané na rozširovanie slovnej zásoby a zlepšovanie pamäte.

Zdieľajte:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.