fbpx
Hore

Zdravotná starostlivosť a poistenie v zahraničí

Zdravotné problémy, alebo nutnosť navštíviť lekára nie je nikdy príjemná skúsenosť. O to nepríjemnejšie to môže byť v cudzine, keď si človek nie je istý, ako to funguje v tom-ktorom štáte. Nižšie sa Vám snažíme priblížiť, ako si poradiť v takejto situácii v Nemecku, ale približne rovnaký postup sa dá aplikovať aj na iné členské štáty EÚ.

Základné zdravotné poistenie

Prvý krok pred vycestovaním do zahraničia je požiadať o vydanie Európskeho zdravotného preukazu. Európsky zdravotný preukaz (EPZP) poskytuje nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v EÚ, v Srbsku, Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Islande, v rovnakom rozsahu ako určuje legislatíva krajiny. To znamená, že slovenskou poisťovňou Vám bude preplatené, to čo v danej krajine poisťovne preplácajú a Vy si budete doplácať to, čo musia platiť aj domáci poistenci. EPZP na Slovensku bezplatne vydávajú všetky tri zdravotné poisťovne: štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union. Požiadať si môžete aj o vydanie kombinovaného preukazu, ktorý zahŕňa národný aj európsky a má neobmedzenú platnosť. Písomnú žiadosť si vo všetkých poisťovniach môžete podať poštou alebo osobne, vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Dôvere aj on-line. EPZP musí byť vydaný podľa zákona do 30 dní od požiadania. Ak cestujete skôr bude vám poskytnutý Náhradný certifikát k EPZP, ten však má platnosť iba tri mesiace a je vydávaný v nevyhnutných prípadoch.

Výhody nároku na základe EPZP podľa nariadenia:

 • nárok nie je obmedzený na maximálnu finančnú čiastku nákladov za poskytnuté vecné dávky za podmienky, že poskytnutá zdravotná starostlivosť v zmysle nariadenia je potrebnou zdravotnou starostlivosťou
 • nárok nie je obmedzený na choroby vyskytujúce sa u poistenca po prvý raz pri pobyte v inom členskom štáte (ČŠ), vzťahuje sa aj na chronické ochorenia. Ak trpí osoba chronickým ochorením, vyžadujúcim pravidelnú starostlivosť (dialýza, oxygenoterapia), je potrebné, aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa mu môže byť pri tom nápomocná.
 • poskytovatelia napojení na verejný systém zdravotného poistenia v iných ČŠ  sú povinní nárok podľa nariadenia uznávať
 • nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone pracovnej činnosti (napr. u vyslaných pracovníkov, vodičov medzinárodnej dopravy a pod.)

Nevýhody nároku na základe EPZP podľa nariadenia:

 • nárok nekryje náklady na spoluúčasť
 • nárok nekryje náklady na prevoz do SR
 • nárok nekryje náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS), ktoré nie sú napojené na miestny systém verejného zdravotného poistenia

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti v Nemecku na základe EPZP

S EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP) sa môžete obrátiť priamo na lekára, bez predchádzajúceho kontaktovania miestnej zdravotnej poisťovne. U lekára budete musieť pri ošetrení podpísať tzv. Vyhlásenie (Erklärung) pacienta o tom, že nevycestoval do Nemecka za účelom čerpania starostlivosti. Lieky na predpis Vám budú vydané v každej lekárni. Pri potrebe hospitalizácie alebo nemocničného ošetrenia sa nemocnica spojí s poisťovňou za účelom úhrady výdavkov.

Poplatky v Nemecku

V Nemecku si doplácate za lekárske vyšetrenie a stomatologické vyšetrenie 10 EUR za štvrťrok a lekára, prípadne sa môže platiť aj za spoluúčasť, taktiež platíte za lieky 10% z ceny, minimálne 5 EUR a maximálne 10 EUR,za liečebné prostriedky 10 % z ceny a 10 EUR za predpis, pri zdravotníckych pomôckach platia z časti pevné alebo zmluvné ceny, hospitalizácia stojí 10 EUR na maximálne 28 dní v kalendárnom roku, pričom nadštandardné služby sa nepreplácajú. 8d6cc5_fa3ae328041e47b7a7b274607a6963cd

Refundácia

Náklady za poskytnutú nutnú zdravotnú starostlivosť vyfakturuje poskytovateľ prostredníctvom styčných orgánov pre vecné dávky v oboch krajinách poisťovni. Môže sa stať, že budete musieť platiť v hotovosti, najmä ak absolvujete ambulantnú starostlivosť u lekára, ktorý nie je v sieti verejného zdravotníctva, alebo ak nepredložíte platný EPZP, prípadne iný dokument.

Komerčné poistenie

Cestovné poistenie poskytujú všetky komerčné poisťovne. Máte dve možnosti pripoistenia:

 • krátkodobé
 • dlhodobé (celoročné) poistenie.

Krátkodobé poistenie

Krátkodobé platí maximálne 90 dní, ceny sa pohybujú v závislosti od poisťovne a poskytovaných balíkov. Balíky sa líšia v službách, doplnkových poisteniach a finančných limitoch.

Najlacnejší mesačný balík môžete nájsť za 21,70 EUR (Union).

Základný balík zahŕňa poistenie:

 • liečebných nákladov (ošetrenie, hospitalizácia, lieky, zdravotnícke pomôcky, prevoz do vlasti v limite 250.000 EUR)
 • náklady na stomatológa a ošetrenie zubov –  na jeden zub maximálne 100 EUR / na všetky zuby maximálne 300 EUR
 • ubytovanie v zdravotníckom zariadení (35 EUR/noc a maximálne 350 EUR)
 • prenos telesných pozostatkov (limit 7000 EUR)
 • nákup dioptrických a protetických pomôcok (maximálne 100 EUR),
 • asistenčné služby (24-hodinový asistenčný servis pri poistnej udalosti v zahraničí, asistenciu v českom alebo slovenskom jazyku).

Doplnkové a voliteľné poistenia zahŕňajú:

 • úrazové poistenie (napr. trvalé následky po úraze),
 • poistenie zodpovednosti za škodu (na majetku a zdraví iných osôb),
 • poistenie batožiny a vecí osobnej potreby (napr. strata dokladov, batožiny),
 • poistenie záchranných akcií horskej služby,
 • poistenie právnej ochrany v zahraničí (náklady na kauciu, advokáta),
 • pripoistenie pri vykonávaní športovej činnosti.

Ceny sú variabilné podľa zvolenej dĺžky poistenia a doplnkových poistení. Poistiť sa dá aj na jeden deň, alebo týždeň, vtedy sa ceny základných balíkov pohybujú od 1,63 EUR/deň a 6,52 EUR/týždeň.

8d6cc5_fc3f27f0746549baae3abdcf8a17e2f5

Dlhodobé (celoročné) poistenie

Ak viete, že počas roka vycestujete niekoľko-krát, výhodné je pre vás celoročné cestovné poistenie, pri ktorom si opäť môžete vybrať z viacerých balíkov a doplnkových služieb. Rozlišuje sa ak chystáte dlhodobý pobyt v zahraničí alebo opakované cesty.

Najlacnejší balík bez doplnkových poistení pri opakovanom cestovaní nájdete už od 17 EUR  (Generali), avšak maximálna dĺžka jedného pobytu je 45 dní (v iných balíkoch aj dlhšie).

Základný balík zahŕňa:

 • poistenie liečebných nákladov vo výške 200 000 EUR (ambulantné ošetrenie, hospitalizácia, prevoz liekov, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, repatriácia poisteného, repatriácia telesných pozostatkov)
 • ambulantné ošetrenie zubov – ak ide o akútny stav, nie však z dôvodu zanedbaného stavu, alebo nedokončenej liečby (limit 150 EUR na 1 poistnú udalosť, max. 300 EUR za poistné obdobie)
 • doprava a ubytovanie príbuzného alebo návšteva chorého, denné nemocničné dávky (17 EUR),
 • základné asistenčné služby 24 hodín 7 dní v týždni,
 • rekreačné športy (napr. lyžovanie).

Pokiaľ si vyberiete poistenie pre neprerušovaný pobyt, t.j. 12 mesiacov, ceny sú vyššie, od 89,30 EUR (Allianz).

Takýto balík zabezpečuje:

 • poistenie liečebných nákladov – neobmedzene
 • akútne zubné ošetrenie (335 EUR)
 • preprava a ubytovanie osoby v prípade hospitalizácie poisteného (1 000 EUR, ubytovanie 100 EUR/deň)
 • náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok ( 170 EUR)
 • liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu (50 000 EUR)
 • základné asistenčné služby 24 hodín 7 dní v týždni,
 • rekreačné športy

Kombinácie poistení v rámci balíkov sú rôzne, môžete si ich nastaviť podľa vašich požiadaviek. Bližšie informácie nájdete na internetových stránkach komerčných poisťovní, alebo priamo na ich pobočkách.

Značná výhoda komerčného cestovného pripoistenia je jasná, keďže nemusíte absolútne riešiť, či v núdzi navštívite lekára, ktorý je napojený na verejný zdravotný systém, alebo budete mať bližšie súkromného lekára. Preto odporúčame sa pred každou cestou do zahraničia komerčne poistiť!

Zdieľajte:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.